Klej montażowy TITAN SUPER TUBA

250 g

12 szt.

Biały