Cola para poliestireno TITAN PLUS

Cola para poliestireno TITAN PLUS

  • pojemność:4kg / 1,5kg / 1kg
  • ilość:4 szt. / 9 szt. / 9 szt.