Centrala

MARBET SP. Z O.O.
ul. Chochołowska 28
43-346 Bielsko-Biała

e-mail: bok@marbet.com.pl
Tel: +48 812 71 00

NIP: 547-19-41-897
REGON: 072722154
KRS: 0000031899

Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Krawiec
tel.: +48 790 215 608
e-mail: rodo@marbet.com.pl

Biuro Obsługi Klienta

Anna Heder
Tel.: +48 33 812 72 12
mobile: +48 600 063 064
a.heder@marbet.com.pl

Szymon Polak
Manager Sprzedaży Sieciowej
mobile: +48 608 479 980
s.polak@marbet.com.pl

Zagraniczne rynki sprzedaży

KRAJE ANGLOJĘZYCZNE
Rozmowa w języku: angielski, polski
biuro: +48 33 812 71 82
mobile: +48 698 65 27 07
a.jafernik@marbet.com.pl

KRAJE ROSYJSKOJĘZYCZNE
Rozmowa w języku: rosyjski, angielski
biuro: +48 33 812 72 95
mobile: +48 692 15 64 93
w.malcew@marbet.com.pl
Rozmowa w języku: rosyjski, polski
biuro: +48 33 812 71 31
m.kozlowska@marbet.com.pl

KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE
Rozmowa w języku: niemiecki, polski
biuro: +48 33 812 72 12
a.heder@marbet.com.pl

KRAJE BAŁKAŃSKIE
Rozmowa w języku: chorwacki, angielski,
rosyjski, polski
biuro: +48 33 812 72 13
a.gasiorek@marbet.com.pl

Masz dodatkowe pytania? Napisz.

    Administratorem danych jest MARBET Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346), ul. Chochołowska 28. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania (do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenia

    skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania) oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT). Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na rodo@marbet.com.pl.

    Więcej informacji nt. ochrony danych os. i przysługujących praw znajdą Państwo tutaj.