Politica de confidențialitate.

Această politică de confidențialitate conține informații cu privire la cum vă protejăm confidențialitatea și la cum datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe site-ul www.marbetdesign.com

I. Operator / Responsabilul cu protecția datelor / Autoritatea de supraveghere

Operator date cu caracter personal
Această politică de confidențialitate se aplică informațiilor procesate de:
MARBET Spółka z o.o.
ul. Chochołowska 28
43-346 Bielsko-Biała, Polonia
tel. +48 33 81 27 100

Responsabil cu protecția datelor
În cazul în care informația conținută în această Politică de Confidențialitate nu vi se pare suficientă sau inteligibilă, vă rugăm să ne contactați responsabilul cu protecția datelor:
Grzegorz Krawiec
MARBET Spółka z o.o.
ul. Chochołowska 28
43-346 Bielsko-Biała, Polonia
e-mail: rodo@marbet.com.pl
tel. +48 790 215 608

Autoritatea de supraveghere competentă
Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
ul. Stawki 2
00-193 Varșovia, Polonia
website: www.uodo.gov.pl

II. Definiții

Definițiile sunt desprinse din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”).

III. Principii / Informații generale

1. Scopul prelucrării datelor personale

Colectăm și utilizăm informațiile cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului, în general, numai în măsura în care este necesar pentru a ne executa și presta serviciile și pentru a ne afișa site-ul.
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în alte scopuri numai:

Fac excepție cazurile în care prelucrarea este permisă de lege.

2. Temeiuri legale

Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului persoanei vizate, temeiul legal pentru prelucrate este Articolul 6(1)(a) din GDPR.
Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui contract la care persoana vizată este parte, temeiul legal este Articolul 6(1)(b) din GDPR. Acest temei se aplică și prelucrărilor de date necesare pentru desfășurarea activităților pre-contractuale.
Atunci când datele cu caracter personal sunt procesate pentru respectarea unei obligații legale al cărei subiect suntem, temeiul legal este Articolul 6(1)(c) din GDPR.
Atunci când prelucrarea este necesară în scopul apărării intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, și nu prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, prelucrarea datelor cu caracter personal are ca temei legal Articolul 6(1)(f) din GDPR.
Procesarea pentru scopul protejării intereselor legitime ale operatorului sau a unui terț va fi executată în temeiul Articolului 6(1)(f) din GDPR, iar interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanelor vizate nu vor avea întâietate asupra intereselor menționate.

3. Obținerea consimțământului / Dreptul de a retrage consimțământul

În temeiul Articolului 6(1)(a) din GDPR, consimțământul se obține preponderent electronic.
Consimțământul se acordă prin bifarea căsuței corespunzătoare, care servește drept dovadă a consimțământului. Vă puteți retrage consimțământul la orice moment, cu efecte pentru viitor. Orice retragere trebuie trimisă la adresele de contact de la punctul I, Operatorului de Date Personale sau Responsabilului cu Protecția Datelor.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

În vederea funcționării site-ului, selectăm, în parte, prestatori externi de servicii care acționează în numele și pe socoteala noastră atunci când prestează servicii (entități care prelucrează date cu caracter personal). Acești prestatori de servicii pot primi sau intra în contact cu date cu caracter personal pe durata prestării serviciilor, fiind deci terți sau destinatari în înțelesul GDPR.
În asemenea cazuri, ne asigurăm că prestatorii noștri de servicii pun la dispoziție garanții adecvate că dispun de măsuri tehnice și organizaționale la îndemână și că prelucrează datele într-o manieră care respectă prevederile Regulamentului și asigură protecția drepturilor persoanelor vizate (cf. Articolul 28 GDPR).
În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate unor terțe părți și/sau destinatari pentru alte scopuri decât pentru procesarea în baza unei comenzi, ne asigurăm că transferul se face numai în conformitate cu cerințele GDPR (de ex. Articolul 6(4) GDPR) și numai dacă există un temei legal adecvat (de ex. Articolul 6(4) GDPR).

5. Prelucrarea datelor în așa numitele țări terțe

Datele cu caracter personal sunt în general prelucrate în UE sau în Spațiul Economic European („EEA”).
Numai în situații excepționale (de ex. în legătură cu folosirea de prestatori de servicii de analiză web) ar putea informația fi transferată în țări terțe. Țările terțe sunt țări care nu sunt parte a Uniunii Europene și/sau nu au semnat un acord de aderare la Spațiul Economic European și în care nu poate fi presupus un nivel de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu standardele UE.
Dacă informațiile transferate cuprind date cu caracter personal, ne vom asigura, înainte de efectuarea transferului, că se asigură un nivel adecvat de protecție a datelor în țara terță sau de către destinatarul vizat din țara terță. Aceasta poate rezulta din ceea ce se numește ‘decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție’ a Uniunii Europene sau poate fi asigurată pe baza unor așa-numite ‘clauze contractuale standard UE’.

6. Ștergerea datelor și perioada de retenție

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi șterse sau blocate dacă nu există un scop pentru procesarea unor asemenea date. Stocarea în absența scopului de procesare va avea loc numai dacă este stipulată de legislația europeană sau națională, în baza regulamentelor UE, a legilor sau a altor reglementări la care compania noastră este supusă (de ex. pentru a respecta obligațiile legale de stocare și/sau dacă există un interes legitim de stocare, de ex. stocare pentru apărarea în caz de acționare în justiție). Blocarea sau ștergerea datelor va avea loc atunci când expiră perioada de stocare prevăzută de aceste reglementări, cu excepția situației în care este nevoie să se stocheze datele în continuare pentru încheierea unui contract sau îndeplinirea altor scopuri.

IV. Afișarea site-ului

1. Scop și temei legal

Când accesați site-ul nostru, portalul de internet de pe dispozitivul dumneavoastră trimite la serverul nostru de internet, fără intervenția dumneavoastră și stochează temporar următoarele date (la care ne vom referi ca „date de autentificare”):

Temeiul legal pentru prelucrarea adresei IP și a celorlalte date indicate mai sus este Articolul 6(1)(f) din GDPR. Interesul nostru legitim decurge din scopurile de prelucrare arătate mai sus. Dacă prezentarea este pentru întocmirea unui contract, temeiul legal pentru prelucrare este Articolul 6(1)(b) din GDPR.

2. Destinatarii datelor / categorii de destinatari

Datele nu vor fi transferate unor terți.

3. Ștergerea datelor și perioada de retenție

Adresa IP se stochează pentru 30 de zile și apoi este ștearsă automat.
În ceea ce privește date precum: tip/versiune browser, sistem de operare folosit, URL (pagină vizitată anterior), numele de gazdă al computerului de unde se face accesul (adresă IP), timpul la care s-a trimis cererea de acces către server, vedeți secțiunea VI.2.

4. Posibilitatea de obiecție și eliminare

Înregistrarea datelor de autentificare pentru accesarea site-ului, împreună cu stocarea lor în fișiere registru în limitele menționate este necesară pentru funcționarea site-ului. Utilizatorul nu are posibilitatea să obiecteze.
Reguli diferite se aplică procesării datelor de autentificare pentru scopuri analitice, așa cum rezultă de la punctul VIII, în funcție de instrumentul de analiză folosit la acel moment sau tipul de analiză de date (personal/anonimizat/pseudonim).

V. Folosirea cookie-urilor

1. Scop și temei legal

Site-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care se salvează pe dispozitivul dumneavoastră (laptop, tabletă, telefon, etc.) atunci când vizitați site-urile noastre. O cookie stochează informații cu privire la dispozitivul dumneavoastră. O asemenea cookie conține un șir specific de caractere care identifică în mod unic browser-ul dumneavoastră când reveniți pe site. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că primim informații directe referitoare la identitatea dumneavoastră.
Folosirea cookie-urilor servește următoarelor scopuri, în funcție de categoria de cookie:

 1. Esențiale. Scopul folosirii acestor cookie-uri este de a vă simplifica utilizarea site-ului. Unele trăsături ale site-ului nostru nu sunt disponibile fără utilizarea cookie-urilor (de ex. pentru a afișa site-ul / funcții pe care doriți să le folosiți, pentru a recunoaște înregistrarea în zona de acces, etc.).
  Pentru a le folosi, e necesar ca browser-ul să fie recunoscut din nou după ce ați trecut la altă pagină. Datele utilizatorilor nu sunt folosite pentru a crea profiluri de utilizatori.
  Cookie-urile folosite pornesc de la, în mod special, procesarea următoarelor categorii de date personale: informații introduse de utilizator (pentru a le folosi pe mai multe pagini), date de autentificare (pentru identificarea utilizatorului după înregistrare pentru acces la conținut autorizat în cazul unor vizite ulterioare), evenimente relevante pentru securitate (de ex. detectarea unor multiple încercări eșuate de autentificare), date pentru accesarea conținutului multimedia.
 2. Preferințe. Acestea ne permit să respectăm preferințele dvs. actuale sau presupuse, pentru utilizarea ușoară a site-ului nostru (de ex. să afișăm paginile de net în limba dumneavoastră). În special, cookie-urile utilizate țin seama de prelucrarea de categorii de date cu caracter personal legate de stabilirea de ajustări ale interfeței utilizatorului care nu sunt legate de un element de identificare fix (de ex. selectarea limbii utilizate sau afișarea de căutări specifice).
 3. Statistice. Acestea ne permit să creăm statistici anonime despre utilizarea serviciilor noastre pentru a ne adapta nevoilor dvs. (de ex. putem decide cum să adaptăm mai departe site-urile la obiceiurile dvs.).
  Cookie-urile folosite includ, în particular, procesarea următoarelor categorii de date cu caracter personal legate de pseudonimizarea profilurilor de utilizatori cu informații despre utilizarea site-ului nostru: care este tipul/versiunea de browser, sistemul de operare folosit, adresa URL a site-ului, numele de gazdă al computerului de acces, adresa IP, ora de solicitare a serverului, identificator individual utilizator, evenimente declanșate pe site.
  Combinăm identificatorul dvs. de utilizator cu alte date obținute de la dvs. (de ex. nume, adresă de email, etc.) numai cu consimțământul dvs. explicit. Numai în baza identificatorul dvs. de utilizator, nu putem trage nici o concluzie despre dvs.
 4. Publicitate. Acestea ne permit să afișăm publicitate care este relevantă pentru dvs., întemeiată pe analiza modelelor dvs. de utilizare. Putem de asemenea să depistăm modele de utilizare prin intermediul diferitelor site-uri, browser-e sau dispozitive care folosesc un identificator de utilizator (identificator unic). Cookie-urile folosite urmăresc preponderent procesarea următoarelor categorii de date cu caracter personal legate de pseudonimizarea profilurilor de utilizatori cu informații despre utilizarea site-ului nostru, inclusiv: adresă IP, identificator individual utilizator, interes potențial în produse, evenimente declanșate pe site.
  Combinăm identificatorul dvs. de utilizator cu alte date obținute de la dvs. (de ex. nume, adresă de email, etc.) numai cu consimțământul dvs. explicit. Numai în baza identificatorul dvs. de utilizator nu putem trage nici o concluzie despre dvs. Acolo unde e cazul, transmitem identificatorul dvs. și profilurile de utilizare asociate unor terți, prin intermediul unor prestatori de publicitate în rețea.

Temeiul legal pentru folosirea cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este Articolul 6(1)(b) din GDPR și ar putea de asemenea să fie Articolul 6(1)(f) din GDPR, ceea ce înseamnă că prelucrăm datele dumneavoastră în baza unui interes legitim, acela de a vă permite utilizarea fără întrerupere a site-ului nostru.
Temeiul legal pentru utilizarea cookie-urilor de preferințe și a celor statistice și de publicitare este consimțământul dvs. exprimat conform Articolului 6(1)(a) din GDPR.
Vă puteți retrage/modifica consimțământul oricând cu efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea procesării datelor efectuate până la retragerea consimțământului. Prin înlăturarea bifelor puteți să vă revocați cu ușurință consimțământul pentru scopuri de prelucrare relevante.

2. Destinatarul datelor / Categorii de destinatari

Folosim prestatori de servicii specializați, în special în sectorul de publicitate online, pentru a prelucra datele dumneavoastră folosind cookie-uri. Acești prestatori de servicii procesează datele dumneavoastră în numele nostru ca entități de prelucrare, fiind subiecții unor obligații contractuale în conformitate cu prevederile Articolului 28 din GDPR.
Dacă ați consimțit la prelucrarea datelor pentru scopuri de publicitate, avem dreptul să împărtășim identificatorul dumneavoastră și profilurile de utilizator aferente cu terțe părți, prin intermediul prestatorilor de servicii de publicitate în rețea.

3. Ștergerea datelor și perioada de retenție

Cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră final (dispozitiv mobil / computer) și de acolo sunt transferate pe site-urile noastre. Se face o diferență între cookie-urile permanente și cele de sesiune. Cookie-urile de sesiune sunt stocate pe durata sesiunii de navigare și sunt șterse când se închide fereastra de internet. Cookie-urile permanente nu se șterg atunci când închideți o sesiune de navigare sau sunt stocate pe dispozitivul final pentru o perioadă extinsă de timp.

4. Posibilitatea de obiecție și eliminare

La accesarea site-ului nostru, utilizatorii sunt informați printr-un afiș de utilizarea cookie-urilor și de existența acestei declarații de protecție a datelor. Consimțământul utilizatorului la prelucrarea datelor cu caracter personal folosite se obține tot prin intermediul afișului.
Aveți control deplin asupra folosirii și stocării de cookie-uri. Prin modificarea setărilor browser-ului puteți în general dezactiva și limita transmiterea de cookie-uri. Cookie-urile deja stocate pot fi șterse la orice moment. Aceasta se poate face automat. În situația în care cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru, nu veți putea folosi toate funcțiile acestuia în mod complet.

VI. Analiză web / Conectori de rețele sociale

Pentru a ne optimiza site-urile și a le adapta modificărilor de comportament și condițiilor tehnice ale utilizatorilor noștri, folosim instrumente pentru ceea ce se cheamă analiză web. Verificăm ce elemente sunt vizitate de utilizatori, dacă informația pe care o caută este ușor de găsit, etc. Efectuăm analize pe site-ul nostru și ofertele online sau folosim următoarele instrumente de analiză web. Am introdus de asemenea pe site-ul nostru butoane (așa numitele „plug-in”) care trimit la rețele sociale. Aceste plug-ins îndeplinesc mai multe funcții, ale căror obiect și scop sunt definite de administratorul rețelei sociale. Vă rugăm să notați că adresa IP a sesiunii de internet poate fi legată de profilul dumneavoastră pe o anumită rețea socială, dacă la acel moment erați autentificați în acea rețea. De asemenea, vizita dumneavoastră pe site-ul nostru poate fi conectată cu profilul de rețea socială, dacă sunteți recunoscut prin intermediul unui cookie al unei rețele sociale care a fost creat anterior și care se află în continuare pe computerul dumneavoastră.

1. Analiza datelor de jurnal

Utilizarea datelor de jurnal pentru scopuri analitice este exclusiv anonimă și, mai ales, nu există nici o legătură cu datele dumneavoastră personale sau adresa IP sau cookie-uri. O asemenea analiză a datelor de jurnal nu este subiectul prevederilor GDPR pentru protecția datelor cu caracter personal.

2. Google Analytics

În vederea adaptării conținutului sote-ului nostru la preferințele dumneavoastră și pentru a-l îmbunătăți continuu (preponderent cookie-uri statistice și de), folosim Google Analytics, Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, S.U.A. (‘Google’), un serviciu analitic pus la dispoziție de Google Inc. (‘Google’). În acest context, sunt create profiluri de utilizatori pseudonimizate și se folosesc cookie-uri. Astfel, cookie-ul generează următoarele informații cu privire la folosirea acestui site:

Informația este utilizată pentru a analiza folosirea site-ului nostru, pentru a strânge rapoarte despre activitatea desfășurată pe site și pentru a presta alte servicii cu privire la site și la folosirea internetului pentru a efectua cercetări de piață și pentru a dimensiona conținutul site-ului la preferințele utilizatorilor. Adresele IP sunt anonimizate astfel încât nu pot fi atribuite (așa numita mascare IP).
Vă puteți administra consimțământul la instalarea cookie-urilor prin setări; trebuie să arătăm că dacă nu acordați sau retrageți consimțământul, nu veți putea utiliza în mod complet toate opțiunile site-ului. Mai mult, puteți împiedica Google să colecteze sau să proceseze informațiile colectate de cookie-uri și despre folosirea site-ului de dumneavoastră (inclusiv adresa dumneavoastră de IP) prin descărcarea și instalarea unui add-on disponibil la adresa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Mai multe informații cu privire la protecția datelor în legătură cu Google Analytics este disponibilă pe site-ul Google Analytics.

3. Google Remarketing

Folosim unelte de re-marketing puse la dispoziție de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, S.U.A.; „Google”). Aceste unelte fac posibil să țintim material publicitar spre utilizatorii care vizitează site-uri partenere din rețeaua Google, care au folosit deja site-ul nostru și și-au arătat interesul față de oferta noastră. Afișarea publicității se face prin intermediul folosirii cookie-urilor. Cookie-urile fac posibilă analiza comportamentului unui utilizator care vizitează un site și apoi folosesc informația pentru a recomanda produse specifice și a prezenta publicitate dedicată.
Utilizatorii care nu sunt interesați să primească publicitate dedicată pot dezactiva folosirea cookie-urlor de către Google prin vizitarea https://www.google.pl/settings/ads/onweb.
Prin utilizarea ofertei noastre, consimțiți la prelucrarea datelor referitoare la dumneavoastră de către Google în modul și pentru scopurile descrise mai sus. Vă rugăm să aveți în vedere că Google folosește reguli diferite de protecție a datelor. Nu suntem răspunzători de regulile și procedurile acestea.

4. Facebook Pixel

Facebook Pixel ne permite să urmărim activitățile dumneavoastră pe site-ul nostru și să vă afișăm informații personalizate referitoare la produse în baza acestora (preponderent cookie-uri de publicitate).
Informații cu privire la desfășurarea acestor operații pot fi găsite pe pagina Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Pixel acționează ca un pseudonim, care nu creează nici o legătură directă cu informații personale despre dumneavoastră.
Opțiunea de renunțare. Puteți modifica consimțământul dumneavoastră de a folosi Facebook Pixel prin:

 1. Modificarea setărilor pentru diferite categorii de cookie-uri.
 2. Pentru utilizatorii care au un cont de Facebook, după cum e descris în link-ul de mai jos: https://www.facebook.com/about/basics/advertising/ad-preferences
 3. Oricine poate renunța la a vedea reclame bazate pe interese afișate de Facebook sau companiile sale partenere cu ajutorul European Interactive Digital Advertising Alliance (opțiunea ‘opt-out’) prin accesarea următorului link: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory .

Atunci când se elimină obstacolul de cookie-uri, datele vor fi din nou colectate de Facebook Pixel.

VII. Formularul de contact și adresa de email de contact

Pe site-ul nostru există un formular de contact pe care utilizatorul îl poate folosi pentru a ne contacta electronic. Dacă utilizatorul folosește această opțiune, datele transmise în cutiile de informații vor fi transmise către noi și salvate.
Ca alternativă, puteți să ne contactați la adresa de email disponibilă pe site-ul nostru. În acest caz, datele dumneavoastră personale transmise prin email vor fi salvate. Datele nu se transferă niciodată către terți, cu excepția situației în care trebui să contactăm un terț pentru a răspunde la mesaj.

1. Scop și temei legal

Datele sunt procesate exclusiv pentru scopul de a răspunde solicitării sau nevoilor unui utilizator. Alte date colectate pe durata trimiterii sunt folosite pentru a preveni folosirea abuzivă a formularului de contact și pentru a asigura securitatea sistemelor tehnice de informare.
Temeiul legal este Articolul 6(1)(f) din GDPR sau Articolul 6(1)(b) din GDPR. Interesul nostru legitim în procesarea datelor dumneavoastră ia naștere din nevoia de a răspunde la solicitările dumneavoastră sau de a rezolva ce problemele pe care le-ați avea.

2. Destinatarii datelor / categorii de destinatari

În cazuri excepționale, datele dumneavoastră sunt procesate în numele nostru de către subcontractori. Selectăm aceste companii cu deosebită grijă, le supunem unui audit și în contractele încheiate le obligăm să respecte prevederile Articolului 28 din GDPR.

3. Ștergerea datelor și perioada de retenție

Toate datele personale pe care le-am primit de la dumneavoastră ca parte a solicitărilor transmise pe acest site sau pe email sunt stocate până la data la care cererea este rezolvată, ștearsă sau anonimizată și cel mai târziu până la data la care este închisă.
În cazul în care vă folosiți de drepturile dumneavoastră ca subiect în baza GDPR, datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru 3 ani după răspunsul final astfel încât să putem demonstra că v-am oferit informații complete și că am respectat cerințele legii.

4. Posibilitatea de obiecție și eliminare

Aveți posibilitatea de a opri orice comunicare cu noi și/sau să vă retrageți cererea și să refuzați folosirea datelor dumneavoastră. În acest caz, comunicarea nu va continua. Toate datele personale salvate ca urmare a contactării vor fi șterse.

VIII. Drepturile persoanelor vizate

În temeiul GDPR, utilizatorul va avea următoarele drepturi cu privire la date:

1. Dreptul de acces (Articolul 15 GDPR)

Aveți dreptul de a solicita informații dacă procesăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate de compania noastră, aveți dreptul de a fi informați despre:

Mai mult, aveți dreptul de a fi informat dacă datele dumneavoastră personale fac obiectul unui proces decizional automatizat, în sensul prevăzut la articolul 22 din GDPR și, dacă acesta este cazul, care sunt criteriile de luare a deciziilor care stau la baza procesului automat de decizie și ce efecte și scop ar putea avea pentru dumneavoastră.
Dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară terță unde GDPR nu e aplicabil, utilizatorul are dreptul de a fi informat dacă este asigurat, și dacă acesta este cazul, care sunt garanțiile pentru, un nivel adecvat de protecție în înțelesul Articolelor 45, 46 din GDPR de către destinatarul datelor în țara terță.
Aveți dreptul să solicitați o copie de pe datele dumneavoastră cu caracter personal. Prima copie este gratuită. Pentru următoarele este posibil să vi se ceară o compensație.

2. Dreptul la rectificare (Articolul 16 GDPR)

Aveți dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

3. Dreptul la ștergerea datelor (Articolul 17 GDPR)

Aveți dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

Dacă am transferat datele personale și suntem obligați să le ștergem, vom lua măsuri rezonabile, având în vedere tehnologiile existente și costurile de implementare, pentru a informa terții de faptul că li se solicită de asemenea să șteargă toate legăturile cu acele date cu caracter personal, copiile sau replicile acelor date cu caracter personal.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării (Articolul 18 GDPR)

Aveți dreptul să ne solicitați restricționarea prelucrării dacă oricare dintre condițiile următoare se aplică:

5. Dreptul la portabilitatea datelor (Articolul 20 GDPR)

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

În exercitarea dreptului la portabilitatea datelor, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

6. Dreptul la opoziție (Articolul 21 GDPR)

În cazul prelucrării de date cu caracter personal în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public (Articolul 6(1)(e) din GDPR) sau dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime (Articolul 6(1)(f) din GDPR) aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal, cu efect pentru viitor. În cazul unei obiecții, trebuie să ne oprim din prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopurile arătate, cu excepția

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, dreptul de a se opune se poate exercita în orice moment și produce efecte pentru viitor; aceasta se aplică inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care vă opuneți, trebuie să nu mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopul marketingului direct.

7. Posibilitatea apărării în instanță / dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă responsabilă cu protecția datelor. Autoritatea de supraveghere competentă în Polonia este Președintele Oficiului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, cum am arătat la Punctul I.